รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กระจกโซลาร์
จากเทคโนโลยีแผงพลังงานแสงอาทิตย์แผ่นเรียบ BIPV แผงนี้เปรียบได้กับแผ่นกระจก อาคารที่ทนต่อแรงกระแทก เนื่องจากเป็นเทคโนโลยี CIGS ฟิล์มบาง แล้วประกบด้วยกระจก Temper BIPV นี้ ถูกออกแบบให้มีความหลากหลาย โปร่งแสง หรือ โปร่งใสได้ตามความต้องการ นอกจากนี้สามารถกำหนดสีสันได้ตามต้องการอีกด้วย


Product Brochure for Download

Share:

Related Products