รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผนังโซลาร์
Hanwall คือสุดยอดนวัตกรรมการใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ CIGS รวมเข้ากับ Composite Glass และการออกแบบรูปแบบ สีสัน ต่างๆ เพื่อใช้งานทดแทนผนังอาคารบ้านเรือนได้อย่างกลมกลืน Hanwall ถูกออกแบบให้มีสีสันลวดลายที่พื้นผิวความทึบหรือโปร่ง เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง


Product Brochure for Download

Share:

Related Products