รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ทางเดินโซลาร์
Hanergy Path เป็นวัสดุที่ประกอบด้วย GSE Flexible Thin Film ซึ่งเป็นแผงพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง ประกอบด้วย ชั้นทางเดินโปร่งใสที่ป้องกันเดินลื่นล้ม และชั้นล่างสุดเป็นชั้นของสารประกอบตัวนำไฟฟ้าที่ปลอดภัย 

Hanergy Path นี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถกักเก็บพลังงาน และสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อกับทางการไฟฟ้าของประเทศนั้นๆ วัสดุใหม่นี้สามารถประกอบเข้ากับระบบกับคอนกรีต Block ได้เป็นอย่างดี

Hanergy Path นี้มีความทนทาน ไม่แตกร้าว อายุการใช้งานยาวนาน พื้นผิวไม่ลื่น มีคุณสมบัติกันน้ำ สามารถออกแบบตามความประสงค์ และ ติดตั้งง่าย


 
Share:

Related Products