รายละเอียดผลิตภัณฑ์

หลังคาฟิล์มบางโซลาร์
สุดยอดแผงพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางที่เบาที่สุด สามารถโค้งงอไปตามพื้นผิวที่ต้องการติดตั้ง โดยไม่ต้องมีโครงสร้างเพิ่มเติมมารองรับ มีประสิทธิภาพสูง และทนทานอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับอาคาร บ้านเรือน หรือพื้นผิวที่ไม่ต้องการเพิ่มโครงสร้าง หรือหลีกเลี่ยงการปรับพื้นที่ นอกจากนี้ ยังเหมาะกับการติดตั้งกับยานพาหนะ หรือพื้นที่ที่มีลมหรือพายุรุนแรง ตัวอย่างเช่น หลังคาเรือ หรือ พาหนะทางน้ำ


Product Brochure for Download

Share: