พาหนะโซลาร์

CIGS GaAS เทคโนโลยีซึ่งมีค่าประสิทธิภาพสูงถึง 32 % สถิติโลกปัจจุบันยังนำมาใช้กับอากาศยานไร้คนขับ หรืออุปกรณ์สวมใส่ เช่น กระเป๋า เสื้อผ้า นาฬิกา