หลังคาโซลาร์

ความสามารถในการผสมผสานเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับวัสดุที่ดีเยี่ยม ณ ปัจจุบัน Hanergy ได้พัฒนาทางเลือกในการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ซึ่งแนวทางใหม่ที่สรรสร้างนี้ได้ก้าวล้ำวิธีดั้งเดิมที่มีข้อจำกัดนานาประการ เช่น เรื่องการเจาะหลังคาเพื่อการติดตั้งอุปกรณ์ยึดจับ  ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเดิมที่ใช้รองรับแผงแบบดั้งเดิมซึ่งมีน้ำหนักมาก  พลังงานไฟฟ้าทีสร้างได้ไม่เต็มที่เนื่องจากเงาแดดหรือเศษใบไม้ที่ตกหล่นบนแผงพลังงาน และที่สำคัญอีกอย่างคือความกลมกลืนสวยงามที่เข้าการออกแบบของหลังคา สิ่งก่อสร้างเดิม หรือดีไซน์ใหม่ๆ  แผงพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางของ Hanergy ที่ถูกออกแบบสำหรับหลังคา นอกจากจะมีชนิด flexible panel เชื่อมติดกับหลังคาเดิมได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มโครงสร้าง นวัตกรรมใหม่คือ แผงพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางที่ประกอบเข้ากับกระจกวิศวกรรม ทนแรงกระแทก จนเป็นวัสดุกระเบื้องหลังคาแบบใหม่ที่นอกจากใช้ทดแทนกระเบี้ยงแบบดั้งเดิมแล้ว ยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ และได้ในปริมาณกระแสไฟฟ้าที่มี % สูงกว่าแผงพลังงานแสงอาทิตย์ซิลิคอนแบบเดิมอีกด้วย