ทางเดินโซลาร์

ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ GSE’s Power Flex ด้วยเทคโนโลยี CIGS ฟิล์มบางผนวกกับวัสดุที่สามารถทนทานและเหมาะสมต่อการใช้งานในรูปแบบของทางเดิน และถนนสำหรับการเดินทาง