ชาร์จเจอร์โซลาร์

ด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคตจาก ศูนย์เทคโนโลยี Hanergy Silicon Valley ซึ่งสามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางได้สูงสุดถึง17.4% โดยมีกำลังไฟฟ้าตั้งแต่ 10 วัตต์ ถึง 100 วัตต์ สำหรับอุปกรณ์พกพาที่ใช้พลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ 100%
ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ iphone แบตเตอรี่เพิ่มขึ้น 10% เวลาชั่วขณะหลังจากชาร์สไฟฟ้าจากอุปกรณ์พกพาที่มีแผงพลังงานแสงอาทิตย์ของ Hanergy