โซลาร์ฟาร์ม

นอกจากแผงพลังงานแสงอทิตย์ชนิดฟิล์มบางถูกพัฒนามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ สวยงาม และกลมกลืนกับดีไซน์ต่างๆ สำหรับโครงการขนาดใหญ่ เช่น โซล่าฟาร์มผลิตพลังงานซึ่งความสวยงาม ความกลมกลืน หรือ ประสิทธิภาพสูงสุด ไม่เป็นปัจจัยในการพิจารณา แต่ปัจจัยเรื่องต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่ต่ำที่สุดนั้นมีความสำคัญสูงสุด ดังนั้นแล้ว Hanergy สามารถนำเสนอแผงพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Silicon Crystalline เพื่อเป็นทางเลือก เฉพาะการจัดจำหน่ายหรือจนกระทั่งการบริหารจัดการโครงการ (EPC or Equipment Procurement and Construction)