กระจกโซลาร์

นอกจากหลังคาที่เป็นพื้นที่สำหรับติดตั้งแผงพลังงานเพื่อรับแสงแดดในการผลิตพลังงาน ปัจจุบันนี้ด้วยนวัตกรรมของHanergy ที่นำเอาเซลล์แสงอาทิตย์ CIGS ประกอบเข้ากับกระจกวิศวกรรม นำมาซึ่งวัสดุก่อสร้างล้ำสมัยที่ทดแทนวัสดุดั้งเดิมได้ อาทิเช่น กระจกอาคาร ผนังอาคาร และ เพดาน นอกจากจะเป็นวัสดุที่มีความงามและทนทานแล้ว วัสดุใหม่นี้ยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย%ประสิทธืภาพที่สูง