เกี่ยวกับเรา

ซันเนอจีสท์ (Sunergist) เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของบริษัท Hanergy ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง
อันดับหนึ่งของโลก ณ ปัจจุบัน ซันเนอจีสท์ (Sunergist) มุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีขั้นสูงนี้สู่เมืองไทย เพื่อเป็นการเปิดมิติใหม่ที่ไม่เคยมี กล่าวได้ว่า วันนี้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางสามารถเอาชนะข้อจำกัดต่างๆที่แผง mono หรือ polycrystalline ทำไม่ได้ แผงฟิล์มบางนี้ถูกออกแบบประยุกต์ ในหลายรูปแบบ และบัดนี้เฉกเช่นวัสดุก่อสร้าง แผงพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางสมัยใหม่นี้ถูกออกแบบเพื่อความกลมกลืนกับดีไซน์ของสิ่งก่อสร้าง บ้านเรือน อาคาร ป้ายรถสาธารณะ หรือกระทั่ง ทางเดินและถนน ขณะเดียวกันยังรวมไปถึง พาหนะ รถ เรือ ตลอดจน กระเป๋า ร่ม และ เต้นท์ เดินทาง และ อื่นๆอีกมาก เราจะได้เห็นมากขึ้นแน่นอนจากนี้ไป ดังนั้น ซันเนอจีสท์ (Sunergist) เชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางนี้จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เราอยู่อาศัยอย่างแท้จริง เพราะสิ่งใหม่สิ่งนี้จะเติมเต็มความต้องการของมนุษย์และสังคมอย่างกลมกลืนและลงตัว


 

Mission
เราเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุด คือการมอบสินค้า และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า จากทีมงานที่ซึ่งตรงในคุณภาพ และมีความจริงใจ


Vision
เราเชื่อว่ามนุษยชาตินั้นไม่อาจปฎิเสธการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้อีกต่อไป ไม่ว่าจะปัจจุบันหรืออนาคต ดังนั้น ซันเนอจิสท์ จึงมุ่งหมายที่จะขอมีส่วนร่วมในการผลักดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพและความลงตัวด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง


Our Values
เราเชื่อว่าการค้าที่ยั่งยืน ไม่ได้เกิดจากการที่เรามีสินค้าที่ดีเท่านั้น แต่เกิดจากความจริงใจต่อคู่ค้า การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ การบริการที่ตรงใจ การพัฒนา และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 


Solar Thin Film Technology

เทคโนโลยีแผงพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง เป็นกระแสของการพัฒนาของวิวัฒนาการแผงพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบัน ณ วันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ 2012 บริษัท Hanergy Holding ได้ทำการเข้าซื้อกิจการ ผู้ผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง ภายใต้ผลิตภัณฑ์ แผงชนิดบาง CIGS แบรนด์ Solibro ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Q-Cells เยอรมนี

ณ ขณะนั้น แผงพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง ที่มีเซลล์ทำจากสารประกอบ ทองแดง อินเดียม แกลเลียม และเซเลไนด์ หรือ CIGS เป็นแผงที่มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าได้สูงที่สุด ณ ที่ 21% ในห้องปฎิบัติการ และได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน Fraunhofer ISE ประเทศเยอรมนี

ณ วันที่ 9 มกราคม ค.ศ 2013 บริษัท Hanergy Holding group ได้ทำการควบรวม บริษัท Miasole, USA  การควบรวมครั้งนี้ ผลักดันให้บริษัท Hanergy เป็นผู้นำการผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง ไม่ว่าในเรื่องเทคโนโลยี หรือปริมาณการผลิต.

 

Thin-film power

The era of mobile energy has already come

Our focus on thin film solar: the most advanced solar technology worldwide
  

 

 

 

Glass-Based CIGS Thin Film
Efficiency: 21%

CIGS Sputtering Thin Film
Efficiency: 19.2%

CIGS Co-evaporation Thin Film
Efficiency: 18.7%

Flexible GaAs Thin Film
Efficiency: 31.6%
 
 


R&D Center

Alta Devices ก่อตั้งขึ้น ปี ค.ศ 2008 แคลิฟอร์เนีย ซิลิคอน วัลเลย์ บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดฟิล์มบางระสิทธิภาพสูง GaAS ผู้ก่อตั้งเป็นบุคคลสำคัญระดับโลก อันดับที่สามจากห้าคนของวงการเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ แฮรรี่ แอทวอเตอร์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย และศาสตราจารย์ อิลิ ยามลอนโนวิช ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย Berkeley

Alta devices ถือว่าเป็นแผงฟิล์มบางที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในโลก แผงฟิล์มบางชนิดนี้ ถูกนำไปใช้งาน อาทิ เช่น อากาศยานไร้คนขับ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สวมใส่ และอื่นๆGlobal Solar Energy ® (U.S.A)

ก่อตั้งปี ค.ศ1996 ปัจจุบันเป็นผู้ผลิตชั้นนำของแผงพลังงานฟิล์มบาง CIGS และถูกใช้อย่างแพร่หลายในโลกไม่ว่าจะประยุกต์ใช้กับสถานที่พักอาศัย อาคาร อุปกรณ์พกติดตัว
BIPV (Building Integrated Photovoltaics) เป็นความสำเร็จทางด้านนวัตกรรมของ Global Solar ด้วยการทำงานร่วมกับผู้นำทางด้านนวัตกรรมของ Global Solar และผู้นำทางด้านวัสดุก่อสร้าง จึงสามารถผลิต BIPV ที่มีประสิทธิภาพสูงออกสู่ตลาดMiaSolé Hi-Tech (USA)

Miasole นำเสนอเทคโนโลยี CIGS ในเรื่องการวิจัย และโครงการพัฒนาด้านเครื่องมืออุปกรณ์ในปี ค.ศ 2003 บริษัทมีความเชื่อมั่นในเทคโนโลยี CIGS ดังนั้นจึงมุ่งมั่นพัฒนาการผลิตที่ต้นทุนต่ำ ซึ่งประสิทธิภาพสามารถที่จะเปรียบเทียบได้กับแผงที่ผลิตจากซิลิคอน

ทีมงานวิจัยมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์ฟิล์มบาง ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบผิวด้วยอนุภาคอิออนของอะตอม แล้วสร้างฟิล์มผ่านกระบวนการ roll to roll และการผลิตแบบเฉพาะตัว ทีมนักวิจัยของ Miasole เต็มไปด้วยนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร  และนักศึกษามหาวิทยาลัย ที่พร้อมไปด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี CIGSSolibro Hi-Tech (Germany)

ก่อตั้งปี ค.ศ 2012 ปัจจุบันทางบริษัทมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยี และอุปกรณ์เครื่องมือ สำหรับการผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์ฟิล์มบาง ปัจจุบัน Solibro Hi-Tech วิจัยกระบวนการผลิตและทดสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ สายการผลิตที่ German Bitterfeld – Wolfen นอกจากนี้ Solibro Hi-Tech ยังเป็นที่ก่อตั้งสาขาการจัดการด้านการผลิตมาตรฐานของเทคโทโลยีใหม่ เพื่อออกสู่ตลาด และ รับผิดชอบมาตรฐานการออกแบบระบบและส่วนประกอบต่างๆ  
ในอนาคต Solibro Hi-Tech จะกลายเป็นต้นแบบการผลิตของสายการผลิตในประเทศจีน ปัจจุบันมีพนักงาน 73 ชีวิต ทำงานในสถาบันแห่งนี้Solibro Research AB (Sweden)

ก่อตั้งในปี ค.ศ 2007 ด้วยจุดมุ่งหมายในการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตแบบ Co-Evaporation ของ CIGS ทีม R&D ถูกตั้งขึ้นในปี ค.ศ 2003 ปัจจุบันมีทีมงานร่วม 30 คน 10 คน ในทีมมีระดับการศึกษาปริญญาเอก ว่าด้วยสถาบันวิจัยนี้ถือได้ว่าเป็นห้องปฏิบัติการระดับโลก สำหรับการพัฒนาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ และองค์ประกอบขนาดเล็กจิ๋ว


Chengdu R&D Center

ก่อตั้งปี ค.ศ 2011 และเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาแผงพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางที่ใหญ่ที่สุดในโลก เริ่มแรกศูนย์วิจัยนี้เน้นงานวิจัยเรื่อง fabrication technique ขององค์ประกอบของ amorphous silicon / silicon-germanium กระทั่งปี ค.ศ 2012 ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็ออกมาได้แก่ nanocrystalline silicon ซึ่งเป็นแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการผลิต แผงพลังงานแสงอาทิตย์ฟิล์มบาง silicon-based

หัวข้อสำคัญอีกอย่างในงานวิจัย คือ การทดสอบ ปรับแก้ และตรวจสอบอุปกรณ์สำคัญ เพื่อสายการผลิตจำนวนมาก ถือได้ว่าเป็นห้องปฏิบัติการที่สมบูรณ์แบบในการทดสอบ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตลอดจนกระบวนการผลิต และเครื่องมืออุปกรณ์

สำหรับการผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์ฟิล์มบางแบบ Silicon Based ด้วยจำนวน 120 วิศวกร 60 ช่างเทคนิค กว่า 100 สิทธิบัตรและบทความได้รับการเผยแพร่Beijing R&D Center

ก่อตั้งปี ค.ศ 2009 โดยมุ่งหมายการพัฒนาการผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง และอุปกรณ์เครื่องมือด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และการเชื่อมต่อสายการผลิตต้นทุนต่ำ ผลงานหลังของศูนย์แห่งนี้ ได้แก่ ระบบ PECVD, PVD และ LPCVD รวมทั้งอุปกรณ์สูญญากาศเฉพาะ ศูนย์แห่งนี้ได้ส่งต่อระบบ PECVD และ PVD ให้กับสายการผลิตซึ่งโดยรวมแล้วมีกำลังการผลิตร่วม 2 กิกกะวัตต์ต่อปี โดยเครื่องมือและอุปกรณ์ส่วนกลางเพื่อใช้สำหรับการผลิต silicon germanium, nanocrystalline silicon และ CIGS ชนิดฟิล์มบาง


Wujin product developing center

ถือได้ว่าเป็นศูนย์ที่ใช้ในการพัฒนาเชิงประยุกต์ในการใช้งานแผงพลังงานฟิล์มบางในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ความจำเป็นของการใช้งานในชีวิตประจำวัน ผลงานที่ออกมาจากศูนย์ได้แก่ curtain wall, การประยุกต์ใช้งานทางการเกษตร และการเชื่อมโยงระบบต่างๆ